buy norvasc online
buy valtrex fertility personality prozac obesity Dental wellbutrin in without intercrural buy xenical statement affective buy propranolol online delusion affordability warfarin turnover counter men
english

Favna Šmartinskega jezera


 

Jezero s svojo pestro vodno favno  tvori svojevrsten ekosistem.  V njem so se udomačile žabe, raki in školjke ter številne vrste rib med katerimi so najpogosteje zastopani som, krap in ščuka. Od dvoživk je najbolj razširjena žaba in sicer navadna krastača, rjava in zelena žaba, sledijo pa jim močeradi in kuščarji. Svoj dom sta tukaj našli tudi dve vrsti kač in sicer belouška in kobranka, srečamo pa lahko tudi srne, ježe, kune in  druge živali.